For informasjon om hvor du kan levere herreløst avfall du har ryddet, kontakt renovasjonsselskapet ansvarlig i området. 
Klikk på selskapets logo for å komme til deres hjemmeside. Her finner du nærmere informasjon og kontaktopplysninger.