Om kampanjen «Hold Midt-Norge rent»

Hold Midt-Norge rent er en kampanje for å samle inn avfall og engasjere frivillige til opprydding langs strender, innsjøer og vassdrag i Midt-Norge. 9 renovasjonsselskap fra Helgeland til Romsdal har samlet kreftene til en felles ryddeaksjon for strandlinja vår. Kampanjen består av felles markedsføring og deltakerkonkurranser, og alle selskapene deler ut gratis ryddesekker og henter avfallet kostnadsfritt. 

Den praktiske innsamlingen av avfallet foregår lokalt hos hvert enkelt renovasjonsselskap, mens kampanjen i felleskap driver markedsføring og konkurranser.

Ryddeaksjoner som registreres i kampanjen er med i konkurransen om å bli «Årets strandrydder» med premier på opp til 10 000 kroner.

HVORDAN RYDDE? LES MER HER

Finansiering av kampanjen

Ettersom opprydning av herreløst avfall ikke er en lovpålagt oppgave for de kommunale renovasjonsselskapene, er det ikke tillatt å benytte renovasjonsgebyret til å finansiere innsamling og behandling av slikt avfall. Derfor har de deltakende selskapene i fellesskap søkt Miljødirektoratet om midler til transport og behandling av avfallet, samt markedsføring for å rekruttere frivillige.

Hold Norge rent

Kampanjen foregår parallelt med Hold Norge rents aktiviteter og samarbeider med dem. Vi ønsker at alle ryddeaksjoner registreres i den nasjonale Ryddeportalen til Hold Norge rent og at de knyttes til det lokale renovasjonsselskapet i registreringen. Hold Norge rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.

Les mer

Samarbeidspartnerne i «Hold Midt-Norge rent». Fra venstre Marianne Brødreskift (Fosen Renovasjon), Solfrid Hoel Varskog (ReMidt), Tone K. Berg (Trondheim Renholdsverk), Øyfrid S. Knudsen (Innherred Renovasjon), Arne Buseth (RIR), Bård Sandnes (Midtre Namdal Avfallsselskap), Arne Kristian Mo (ReMidt), Toril Haltbrekken Forsmo (SHMIL) og John Olav Skjesol (Steinkjer kommune). I tillegg deltar også FIAS i samarbeidet.