Om kampanjen «Hold Midt-Norge rent»

Hold Midt-Norge rent er en kampanje for å engasjere frivillige til opprydding av søppel langs strendene i Midt-Norge. 10 renovasjonsselskap fra Helgeland til Romsdal har samlet kreftene til en felles ryddeaksjon for strandlinja vår. Kampanjen består av felles markedsføring og deltakerkonkurranser, og alle selskapene deler ut gratis ryddesekker og henter avfallet kostnadsfritt. 

Kampanjen pågår 1. mai-20. juni 2017, og har som mål å samle inn 246 tonn avfall fra den midtnorske strandlinja.

Kampanjen omfatter 72 kommuner i 4 fylker med til sammen 596 200 innbyggere og totalt 24 985 km kystlinje (inkludert øyer).

Ryddeaksjoner som registreres i kampanjen er med i konkurransen om å bli «Årets strandrydder» for Midt-Norge og lokalt for hvert selskap. Premier på opp til 10 000 kroner. På instagram er det bildekonkurranse under hashtag #holdmidtnorgerent.

 

HVORDAN RYDDE? LES MER HER

 

Finansiering av kampanjen

Ettersom opprydning av herreløst avfall ikke er en lovpålagt oppgave for de kommunale renovasjonsselskapene, er det ikke tillatt å benytte renovasjonsgebyret til å finansiere innsamling og behandling av slikt avfall. Derfor har de deltakende selskapene i fellesskap søkt Miljødirektoratet om midler til transport og behandling av avfallet, samt markedsføring for å rekruttere frivillige.

Hold Norge rent

Kampanjen foregår parallelt med Hold Norge rents aktiviteter og samarbeider med dem. Hold Norge rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.

Både Hold Midt-Norge rent og Hold Norge rent har elektronisk registrering av ryddeaksjoner. Aksjoner som meldes inn via Hold Midt-Norge rent blir videresendt til Hold Norge rent slik at de kan oppdatere sitt ryddekart.

Kun aksjoner som registreres på Hold Midt-Norge rent eller ved kontakt med renovasjonsselskapene direkte blir påmeldt i konkurransene i Midt-Norge.

Les mer

  • Info om hvor du får sekker og om henting av avfallet finner du hos ditt renovasjonsselskap.
  • Følg gjerne kampanjen på Facebook – her deler vi smått og stort fra ryddeaksjoner i hele Midt-Norge i tillegg til nyttige tips og fakta.

Samarbeidspartnerne i «Hold Midt-Norge rent». Fra venstre Marianne Brødreskift (Fosen Renovasjon), Solfrid Hoel Varskog (Envina), Tone K. Berg (Trondheim Renholdsverk), Øyfrid S. Knudsen (Innherred Renovasjon), Arne Buseth (RIR), Bård Sandnes (Midtre Namdal Avfallsselskap), Arne Kristian Mo (HAMOS), Toril Haltbrekken Forsmo (SHMIL) og John Olav Skjesol (Steinkjer kommune). I tillegg deltar Nordmøre Interkommunale renovasjonsselskap (NIR).